W ciemnej i głębokiej studni mały chłopiec o imieniu Adi odzyskuje przytomność. Popychany ciekawością, podąża za Khamsą, dziwnym latającym stworzeniem, w kierunku Studni Zapomnienia – dużej świątyni strzeżonej przez Tidara. Adi zdaje sobie sprawę, że stracił wszystkie wspomnienia. Nie ma innego wyjścia, jak tylko ich szukać w dziwnym świecie. Mały chłopiec, któremu w podróży towarzyszą Khamsa i Tidar, stopniowo odkrywa, że jego misja jest bardziej skomplikowana, niż się wydaje. Za jego tożsamością i naturą towarzyszących mu stworzeń kryje się mroczna prawda.

In a dark and deep well, a little boy named Adi regains consciousness. Pushed by his  curiosity, he follows Khamsa, a strange flying creature towards the Well of Oblivion,a large temple guarded by Tidar. Adi realizes that he lost all his memories. He has no choice but to search for them in a strange world. Accompanied by Khamsa and Tidar on his journey, the little boy discovers little by little that his quest is more complicated than it seems. A dark truth hides behind his identity and the nature of the creatures accompanying him.