Nadi to androidka z obywatelstwem, która zdobywa prawo do adopcji dwójki dzieci, Davida i Liny. Jednak polityk szukający sensacji i cyfrowy influencer wywołuje w tej sprawie kilka kontrowersji, aby zyskać popularność dla swojej kandydatury na prezydenta Senatu. Nieporozumienie powoduje, że David ucieka i rzuca się wir przygód, co w konsekwencji prowadzi Nadi do podjęcia decyzji między zachowaniem obywatelstwa a poinformowaniem władz o ucieczce.

Nadi is an android with citizenship, who earns the right to adopt two children, David and Lina. However, a sensationalist politician, and digital influencer, brings up several controversies about the case, in order to gain popularity for his candidacy for Senate president. A misunderstanding leads David to run away and get involved in several adventures, consequently leading Nadi to decide between keeping her citizenship or informing the authorities about the escape. The film is a genuinely Brazilian science fiction, which takes place in Minas Gerais, one of the most relevant political scenarios in the history of Brazil.